TACT Interim

Voor al uw tactische interventies.

mr. F.L. Jagt

Zie ook www.scheidenmettact.nlMag ik mij even voorstellen


Mijn naam is Mr. Foort Jagt.
In 1994 heb ik TACT Interim opgericht. Hiermee ben ik ingesprongen op de nog altijd aanwezige vraag naar tijdelijk management.

TACT Interim is gespecialiseerd in het managen van gemeentelijke taakgebieden. Daarnaast bemiddelt TACT Interim bij het aantrekken van tijdelijk personeel.
Sinds Juli 2007 kan TACT Interim ook mediations voor u verzorgen.

TACT Interim is tot op heden een familiebedrijf. Naast mijzelf is mijn dochter Fiora Jagt inzetbaar als consultant, interim manager en NMI mediator.

In voorkomende gevallen bemiddelt TACT Interim bij het oplossen van managementproblemen door het inzetten van een ervaren interim manager uit ons relatiebestand.


Interim Management


TACT interim verzorgt interim management vooral bij gemeentes en andere non-profit organisaties, in principe door heel Nederland.

De opdracht bij de gemeente Best als Clustermanager Publiekszaken is begin september 2009 afgerond. Op dit moment ben ik per direct en volledig beschikbaar voor een volgende opdracht.

Mediation


Sinds medio 2007 kunnen wij u via mediation helpen bij het oplossen van geschillen op het gebied van disfunctioneren, ontslag, echtscheiding en sociale uitkering.
Als geregistreerd NMI-mediators werken wij overeenkomstig de richtlijnen en kwaliteitsvoorwaarden van het Nederlandse Mediaition Instituut. De aard en de plaats van het geschil zijn in principe niet van belang.

Mocht de deskundigheid op een bepaald vakgebied voor een geschil noodzakelijk zijn, dan wordt eventueel een op dat vakgebied deskundige NMI-mediator uit ons relatiebestand ingezet.

Op dit moment zijn wij per direct beschikbaar voor een mediation.Zie ook www.scheidenmettact.nl2006 www.mijn-eigen-website.nl