Interim Management

Voor al uw tactische interventies.Wanneer Interim Management?


Steeds vaker doen zich situaties voor waarin bedrijven tijdelijk extra kennis en ervaring willen inhuren.
De aard van die situaties blijkt aan verandering onderhevig.

Interim-management heeft zich daardoor ontwikkeld van bijna uitsluitend crisismanagement (het oplossen van problemen) tot breed veranderingsmanagement (het voorkomen van problemen).
Aanleiding voor het inschakelen van een interim-manager kan onder andere zijn:

  Een acute crisissituatie;
  Een efficiencyoperatie;
  Het outsourcen van een of meer werkprocessen;
  Een fusie of overname;
  Aansturen van projecten;
  Doorvoeren van een reorganisatieverandering;
  Het overbruggen van een periode van afwezigheid van de vaste leidinggevende


Het niveau van de opdracht, de aard van de managementverantwoordelijkheden en -bevoegdheden, het wel of niet moeten doorvoeren van structurele en of strategische veranderingen en de duur van de opdracht bepalen welke kennis, kunde en ervaring gesteld moeten worden aan de interim-manager.

Wat het probleem ook mag zijn, TACT interim kan in goed overleg met u ervoor zorgen, dat de juiste interim-manager bij u aan de slag gaat.


Werkwijze van TACT Interim


TACT Interim werkt bij iedere opdracht met een vast 4-fase concept. In de praktijk geeft dit uitstekende resultaten.

De 1e fase omvat een inventarisatie en analyse van de aanwezige situatie;

De 2e fase omvat het overleg en de besluitvorming over de voorstellen naar aanleiding van fase 1.

De 3e fase bestaat uit het implementeren en begeleiden van de genomen besluiten.

De 4e fase omvat het evalueren en eventueel bijstellen.

TACT Interim legt iedere fase schriftelijk vast, zodat u als opdrachtgever een goed inzicht heeft en houdt van de voortgang van de opdracht.


Reeds gedane opdrachten


TACT Interim heeft bij de volgende organisaties opdrachten uitgevoerd:

  Afdeling Sociale zaken en werkgelegenheid gemeente Bergen op Zoom
  Dienst Sociale zaken en werkgelegenheid gemeente Rotterdam
  Afdelingen Welzijnszaken en Sociale zaken gemeente Maassluis
  Afdeling Publiekszaken deelgemeente Prins Alexander in Rotterdam
  Sector Maatschappelijke Zaken gemeente Noordwijk
  Afdelingen Publiekszaken en Facilitaire zaken gemeente Zoetermeer
  Dienst Publiekszaken gemeente Almere
  FNV Ledenservice Deventer
  FNV Bondgenoten Amsterdam
  Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Haarlem
  Afdeling Parkeerzaken gemeente Haarlem
  Afdeling Stadswinkel gemeente Schiedam
  Cluster Publiekszaken gemeente Best

2006 www.mijn-eigen-website.nl